Art Deco Jubiler

Rzeczywista Waga złomu złota przysłanego przez Państwa do nas to waga bez ewentualnych kamieni. W przypadku stwierdzenia rozbieżności deklaracji wagi lub próby złomu ze stanem faktycznym zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani. W takim przypadku zadzwoni do Ciebie upoważniona osoba i przekaże informację o rodzaju rozbieżności. Masz wówczas prawo zażądać zwrotu przesłanej nam paczki złomu.

Waga gotowych obrączek może wynieść maksymalnie tyle co waga pary max wpisana przy każdym wzorze. Istnieje szansa, iż gotowe już zrobione obrączki będą ważyły mniej niż waga pary max a więc w takim przypadku zwrócimy nadwagę lub skupimy pozostałe złoto od Państwa po ustalonej cenie. Wszelkie szczegółowe wyliczenia dostaną Państwo wraz z przesyłka obrączek.

Jeśli okaże się ża za mało złota jednak otrzymaliśmy od Ciebie i brakuje do zrobienia obrączek wtedy to wykorzystamy nasze rezerwy i dołożymy brakujące gramy ( licząc po cenie sklepowej /gram wyrobu złota i doliczymy na sam koniec do zamówienia).

Wszelkie szczegółowe wyliczenia dostaną Państwo wraz z przesyłką obrączek.

Jeśli wyślesz nam więcej złota niż potrzeba to jeszcze lepiej – wtedy to odliczymy Ci od ceny za tzw. Robociznę (skupimy nadwyżkę złomu złota po naszej cenie sklepowej surowca lub zwrócimy nadwyżkę w formie złomu złota).

Płacisz za wszystko dopiero na samym końcu przy odbiorze obrączek dla zamówień na terenie Polski ). Dla zamówień z zagranicy wymagana jest uprzednia wpłata całości kwoty.

Złom złota przysłany do nas zostanie przetopiony w ciągu 24h od momentu pojawienia się go u nas.

Jeśli cykl produkcji sie nie rozpoczął możecie się jeszcze wycofać z zamówienia w tym przypadku ponosicie jedynie koszty przesyłek.

Usługa zrobienia obrączek tzw. ROBOCIZNA trwa tyle samo co standardowy czas wykonania wpisany przy produkcie. (Czas wykonania liczony jest od dnia pojawienia się u nas Państwa złota.

* Niestety nie jesteśmy w stanie wykonać obrączek ślubnych bezpośrednio z Państwa złota (z Twojego złota) przysłanego do nas (Całe powierzane nam złoto jest rafinowane w profesjonalnej rafinerii a dopiero póżniej jest używane do produkcji Państwa obrączek ponadto wszystkie obrączki na rynku wykonywane są w tym samym procesie produkcyjnym.)

Wysyłąjąc do nas złoto zgadzasz się na ewentualne usunięcie przez nas kamieni z wyrobów tuż po pojawieniu się u nas Państwa przesyłki ze złotem.

a) Dający zlecenie zobowiązuje się do usunięcia wszelkich kamieni w przesyłanym przedmiocie

b) W przypadku nie wypełnienia obowiązku określonego w punkcie a), przyjmujący zlecenie nie ponosi odpowiedzialności za kamienie, ich uszkodzenie przy usuwaniu z przesłanych przez Państwa wyrobów.

Oferta przerobu złomu złota odbywa się na zasadzie wzajemnego zaufania .(Jesteśmy firmą rodzinną od pokoleń. Nasze tradycje sięgają roku 1957. Mam na swoim pokładzie zaufane i sprawdzone osoby. W życiu kieruję się uczciwością i sprawiedliwością. Dowodem na to są nasze komentarze widoczne na stronie internetowej i nie tylko. Firma jubilerska Art Deco Jubiler nie ponosi odpowiedzialności za wartość przesyłki oraz zawartość złota zadeklarowaną przez Państwa w przesyłce.

Wysyłąjąc do nas złoto wyrażają Państwo zgodę i przyjmują warunki niniejszej oferty.

Lokalizacja